header(1)2013-04-28 09.39.38

Historik

Budtjänst i Osby AB startades 1945 av Lave Sjörén. Då erbjöd företaget mattpiskning, fönsterputsning och cykelbud. 1960 köpte Franke Olsson Budtjänst och införskaffade den första lastbilen, en International, som det transporterades styckegods med. Frankes bror, Arne Olsson, gick in som delägare 1963 och då införskaffades ytterligare en styckegodsbil. Fem år senare gick en tredje broder, Birger Olsson, in som tredje delägare. Åkeriet växte sedan sakta men säker för att på 90-talet, som mest äga 27 lastbilar och 25 släpar.

År 2004 till 2009 bedrevs åkeriverksamheten i Osby Frakt AB med 18 bilar, men är nu tillbaka i Budtjänst.
År 2005 köptes verksamheten i Broby Åkeri AB. Det ägdes av Tomas Svensson och hade 5 lastbilar som trafikerade skåne..

Båda åkerierna var tidigare medlemmar i den ekonomiska föreningen Göinge Frakt som via ett samgående med Åhus Lastbilcentral 1999 blev Netlogistic.