header(1)2013-04-28 09.39.38

Våra tjänster

Sjöcontainers
Med trailerdragare, lösflaksbilar, dolly och släpvagnar hämtar vi hem containers från Karlshamn, Åhus, Malmö, och Helsingborg till våra kunder runt om Osby.
Det viktigaste för oss är att hålla lossningstiderna som våra kunder har beställt även om det är med korta beställningstider.
Vi kan hämta 40 fot och 20 fot containrar, även med tunga vikter.